Szybkość migawki

Istnieje możliwość rejestrowania obrazów w trybie priorytetu czasu otwarcia migawki. Ruch obiektu można wyrazić na różne sposoby zmieniając czas otwarcia migawki. Filmując przykładowo górską rzekę, krótki czas otwarcia migawki pozwala uchwycić wyraźnie rozbryzgi wody, natomiast długi czas otwarcia migawki pozwala oddać ślad płynącej wody.
  1. [Aparat/Mikrofon] [Ręczne nastawy] [Szybkość migawki].

  1. Wybrać właściwą opcję.


Auto
Czas otwarcia migawki będzie ustawiany automatycznie.

Ręczny
Przycisk skraca czas otwarcia migawki, a przycisk - wydłuża go.

  • W miarę zmniejszania wartości (dłuższe czasy otwarcia migawki) coraz wyraźniej widoczny jest ślad poruszającego się obiektu.

Uwagi
  • W przypadku rejestrowania obrazów w świetle lampy fluorescencyjnej, sodowej lub rtęciowej mogą pojawiać się poziome pasy, zmiany barw lub może występować migotanie. W takim przypadku należy dostosować czas otwarcia migawki do częstotliwości napięcia zasilającego w danym regionie.