Limit AGC

Można ustawić górną granicę parametru AGC (Auto Gain Control - automatyczna regulacja wzmocnienia) w celu rejestrowania ujęć przy słabym oświetleniu tak, jak wyglądają w rzeczywistości.
  1. [Aparat/Mikrofon] [Ręczne nastawy] [Limit AGC].

  1. Wybrać właściwą opcję.


Wyłącz
Wzmocnienie będzie regulowane automatycznie.

24dB/21dB/18dB/15dB/12dB/9dB/6dB/3dB/0dB ()
Wzmocnienie będzie regulowane automatycznie do wybranej wartości granicznej.

Uwagi
  • Górna granica, jaką można ustawić w przypadku parametru AGC (Auto Gain Control - automatyczna regulacja wzmocnienia), zależy od stanu, w jakim znajduje się kamera.

  • Gdy kamera znajduje się w trybie nagrywania filmów, wspomniana górna granica wynosi 24 dB.

  • Gdy kamera znajduje się w trybie fotografowania, wspomniana górna granica wynosi 21 dB.

  • Po ustawieniu kamery w trybie [Płynne wolne NAGR] wspomniana górna granica wynosi 15 dB.

  • Przy większym wzmocnieniu można uzyskać większą jasność słabo oświetlonych ujęć, ale wzrasta wówczas szum. Przy niższym wzmocnieniu szum zmniejsza się, ale wydłużeniu ulega czas otwarcia migawki w celu skompensowania niedostatecznej ilości światła, co prowadzi do poruszeń kamery i rozmycia obiektu.