Przestawienie AE

Istnieje możliwość regulacji ekspozycji w oparciu o wyniki pomiaru automatycznej ekspozycji.
  1. [Aparat/Mikrofon] [Ręczne nastawy] [Przestawienie AE].

  1. Wybrać właściwą opcję.


Wyłącz
Ekspozycja będzie regulowana automatycznie.

Włącz (Dobrana liczba i EV)
Poziom automatycznej ekspozycji należy regulować przyciskiem przy białym obiekcie lub jasnym tle lub przyciskiem przy ciemnym obiekcie lub słabym oświetleniu.