Zmiana balansu bieli

Istnieje możliwość ręcznej regulacji balansu bieli.
  1. [Aparat/Mikrofon] [Ręczne nastawy] [Zmiana balansu bieli].

  1. Wybrać właściwą opcję.


Wyłącz
Automatyczna regulacja balansu bieli.

Włącz ( i dobrana liczba)
Balans bieli należy regulować przyciskiem , gdy rejestrowane obrazy są niebieskawe, lub przyciskiem , gdy rejestrowane obrazy są czerwonawe.