Low Lux

Istnieje możliwość nagrywania obrazów z jasnymi kolorami, nawet przy słabym oświetleniu.
  1. [Aparat/Mikrofon] [Ręczne nastawy] [Low Lux].

  1. Wybrać właściwą opcję.


Wyłącz
Funkcja Słabe oświetlenie nie będzie wykorzystywana.

Włącz ()
Funkcja Słabe oświetlenie będzie wykorzystywana.