Cinematone

W przypadku nagrywania filmu jakość obrazu zostanie dobrana automatycznie w kamerze w taki sposób, aby atmosfera filmu przypominała obrazy z kamer filmowych.
  1. [Aparat/Mikrofon] [Ustawienia aparatu] [Cinematone].

  1. Wybrać właściwą opcję.


Wyłącz
Funkcja Cinematone nie będzie wykorzystywana.

Włącz
Funkcja Cinematone będzie wykorzystywana.

Uwagi
  • Po włączeniu lub wyłączeniu funkcji [Cinematone] obraz zostanie na chwilę zatrzymany.