Wprowadzanie

Można zarejestrować przejście, dodając poniższe efekty między scenami.
Należy wybrać odpowiedni efekt w trybie [OCZEK.] (w celu wprowadzenia obrazu) lub w trybie [NAGRYW.] (w celu wygaszenia obrazu).
  1. [Aparat/Mikrofon] [Ustawienia aparatu] [Wprowadzanie].

  1. Wybrać właściwą opcję.


Wyłącz
Efekt nie będzie używany.

Wprowadz. białe ()
Obraz wyłania się lub zanika na tle białego ekranu.
Zanikanie Wyłanianie

Wprowadz. czarne ()
Obraz wyłania się lub zanika na tle czarnego ekranu.
Obrazy zarejestrowane z użyciem efektu [Wprowadz. czarne] mogą być ciemne na ekranie indeksu.
Zanikanie Wyłanianie

Uwagi
  • Po naciśnięciu przycisku START/STOP ustawienie zostanie anulowane.