Samowyzw.

Aby rozpocząć odliczanie, należy nacisnąć PHOTO. Zdjęcie zostanie zarejestrowane po upływie ok. 10 sekund.
Ten samo można zrobić naciskając przycisk PHOTO na pilocie bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania.
  1. [Aparat/Mikrofon] [Ustawienia aparatu] [Samowyzw.].

  1. Wybrać właściwą opcję.


Wyłącz
Anulowanie samowyzwalacza.

Włącz ()
Uruchomienie nagrywania z użyciem samowyzwalacza. Aby anulować nagrywanie, wystarczy wybrać [Resetuj].