Tele makro

Umożliwia rozmycie tła i uzyskanie wyraźniejszego obrazu obiektu. Funkcja ta jest przydatna podczas filmowania małych obiektów, np. kwiatów lub owadów.
  1. [Aparat/Mikrofon] [Ustawienia aparatu] [Tele makro].

  1. Wybrać właściwą opcję.


Wyłącz
Anuluje funkcję Tele makro. (Funkcja Tele makro zostanie również anulowana w momencie przesunięcia dźwigni regulacji zbliżenia w stronę W.)

Włącz ()
Wskaźnik zbliżenia zostaje automatycznie przesunięty w górę w stronę T (teleobiektyw) co pozwala na filmowanie obiektów w zbliżeniu z odległości nawet około 32 cm.

Uwagi
  • W przypadku rejestrowania obrazu odległego obiektu ustawianie ostrości może okazać się trudne i czasochłonne.

  • W razie problemów z automatycznym ustawieniem ostrości należy ustawić ją ręcznie.

Zagadnienia pokrewne