SteadyShot (film)

Kamerę wyposażono w funkcję wyważania SteadyShot, która pozwala zredukować drgania kamery podczas filmowania z zoomem, jak również w trakcie filmowania przy ujęciu szerokokątnym.
  1. [Aparat/Mikrofon] [Ustawienia aparatu] [SteadyShot].

  1. Wybrać właściwą opcję.


Aktywny
Oprócz funkcji wyważania SteadyShot, kamera kompensuje drgania w kierunku pionowym i poziomym.

Standardowy
W trybie filmowania przy ujęciu szerokokątnym kamera redukuje drgania przy użyciu funkcji wyważania SteadyShot.

Wyłącz ()
Kamera nie korzysta z funkcji wyważania SteadyShot.

Uwagi
  • Kąt widzenia ulegnie zmianie po zmianie ustawień funkcji [SteadyShot].

  • W następujących przypadkach obraz można powiększyć maksymalnie 10-krotnie z wykorzystaniem zoomu optycznego:

  • Gdy w pozycji [SteadyShot] wprowadzono inne ustawienie niż [Aktywny].

  • Gdy świeci lampka (Zdjęcie).