SteadyShot (zdjęcie)

Istnieje możliwość kompensacji drgań kamery.
Gdy używany jest statyw (oddzielnie w sprzedaży), ustawienie opcji [SteadyShot] na [Wyłącz] () pozwala na uzyskanie bardziej naturalnego obrazu.
  1. [Aparat/Mikrofon] [Ustawienia aparatu] [SteadyShot].

  1. Wybrać właściwą opcję.


Włącz
Funkcja SteadyShot będzie wykorzystywana.

Wyłącz ()
Funkcja SteadyShot nie będzie wykorzystywana.