Zoom cyfrowy

Można wybrać maksymalny poziom zbliżenia. Należy jednak pamiętać, że jakość obrazu ulega pogorszeniu, gdy wykorzystywany jest zoom cyfrowy.
  1. [Aparat/Mikrofon] [Ustawienia aparatu] [Zoom cyfrowy].

  1. Wybrać właściwą opcję.


Wyłącz
Nie można korzystać z zoomu optycznego.

120
Cyfrowo można uzyskać maksymalnie 120-krotne zbliżenie.
A: Po wybraniu [120] pojawi się strefa pracy z zoomem.