Rodzaj obiektywu

Tę opcję menu należy ustawić, gdy będzie wykorzystywany konwerter (oddzielnie w sprzedaży) zgodny z opisywaną kamerą.
W przypadku korzystania z obiektywu wymiennego (oddzielnie w sprzedaży) funkcja ta pozwala uzyskać optymalną kompensację drgań kamery i optymalne ustawienie ostrości obiektywu.
  1. [Aparat/Mikrofon] [Ustawienia aparatu] [Rodzaj obiektywu].

  1. Wybrać właściwą opcję.


Wyłącz
Opcję tę należy wybrać, gdy obiektyw wymienny nie jest używany.

Obiektyw szerokąt. ()
Opcję tę należy wybrać w przypadku wymiennego obiektywu szerokokątnego.

Teleobiektyw ()
Opcję tę należy wybrać w przypadku wymiennego teleobiektywu.

Uwagi
  • Po wybraniu ustawienia [Obiektyw szerokąt.], funkcja SteadyShot zostanie anulowana.