Auto Pod światło

Posiadana kamera wyposażona jest w funkcję automatycznej regulacji ekspozycji w przypadku filmowania obiektów pod światło.
  1. [Aparat/Mikrofon] [Ustawienia aparatu] [Auto Pod światło].

  1. Wybrać właściwą opcję.


Włącz
Ekspozycja w przypadku obiektów pod światło będzie regulowana automatycznie.

Wyłącz
Bez regulacji ekspozycji w przypadku filmowania obiektów pod światło.