Ustawianie pokrętła

Do pokrętła MANUAL można przypisać jeden często używany element menu.
  1. [Aparat/Mikrofon] [Ustawienia aparatu] [Ustawianie pokrętła].

  • Zostanie wyświetlony ekran [Ustawianie pokrętła]. Ekran [Ustawianie pokrętła] pojawi się również po naciśnięciu i przytrzymaniu przez kilka sekund wciśniętego przycisku MANUAL.

  1. Obracając pokrętłem MANUAL, wybrać element, który ma być przypisany.

Polecenie [ZERUJ] przywraca ustawienia domyślne parametrom, które były regulowane ręcznie.
  1. Nacisnąć przycisk MANUAL.

Informacje wyświetlane na ekranie LCD kamery zależą od ustawień nagrywania kamery. Ustawienia sygnalizują wyświetlane poniższe ikony.
: Automatycznie
: Ekspozycja ustawiana ręcznie
: Priorytet przysłony
: Priorytet czasu otwarcia migawki
Uwagi
  • Ustawienia ręczne zostaną zachowane nawet po zmianie elementu przypisanego do pokrętła MANUAL. Jeżeli jednak parametr [Ekspozycja] zostanie ustawiony po ręcznym ustawieniu parametru [Przestawienie AE], ustawienia parametru [Ekspozycja] zastąpią ustawienia [Przestawienie AE].

  • Ustawienie jednego z parametrów [Ekspozycja], [Przesłona] lub [Szybkość migawki] anuluje ustawienie pozostałych 2 parametrów.

Zagadnienia pokrewne