Światło NIGHTSHOT

Korzystając z funkcji NightShot, można uzyskać wyraźniejsze nagrania obrazów dzięki uruchamianiu lampy [Światło NIGHTSHOT] emitującej światło podczerwone (niewidoczne).
  1. [Aparat/Mikrofon] [Ustawienia aparatu] [Światło NIGHTSHOT].

  1. Wybrać właściwą opcję.


Włącz
Emitowane jest światło podczerwone.

Wyłącz
Światło podczerwone nie jest emitowane.

Uwagi
  • Nie zasłaniać portu podczerwieni palcami lub innymi przedmiotami.

  • Przed użyciem funkcji [Światło NIGHTSHOT] należy ściągnąć osłona przeciwodblaskowa na obiektyw lub pierścień redukcyjny (w zestawie), ponieważ mogą one uniemożliwiać prawidłowe działanie funkcji podczerwieni.

  • Ściągnąć konwerter (oddzielnie w sprzedaży).

  • Maksymalny zasięg filmowania, gdy używana jest funkcja [Światło NIGHTSHOT], wynosi około 3 m.

Zagadnienia pokrewne
Port podczerwieni: Części i elementy sterujące