Wykrywanie twarzy


W kamerze można ustawić automatyczne wykrywanie twarzy.
Kamera automatycznie ustawia ostrość/kolor/ekspozycję dla twarzy wybranego obiektu.
  1. [Aparat/Mikrofon] [Twarz] [Wykrywanie twarzy].

  1. Wybrać właściwą opcję.


Auto
Wykrywanie twarzy bez rozróżniania, czy są to twarze osób dorosłych, czy dzieci.

Priorytet dziecka ()
Pierwszeństwo mają twarze dzieci.

Priorytet dorosłego ()
Pierwszeństwo mają twarze osób dorosłych.

Wyłącz ()
Twarze nie będą wykrywane.

Warunki rejestrowania obrazu zapewniające lepszą skuteczność wykrywania twarzy

  • Jasno oświetlone miejsce.

  • Obiekt nie powinien mieć okularów, czapek ani masek.

  • Twarze obiektów powinny być zwrócone w stronę kamery.

Uwagi
  • W niektórych warunkach nagrywania, przy pewnych obiektach i ustawieniach kamery mogą wystąpić problemy z wykrywaniem twarzy.

Zagadnienia pokrewne