Czułość wykr. uśm.

Ustawianie czułości wykrywania uśmiechu dla funkcji Zdjęcie z uśmiechem.
  1. [Aparat/Mikrofon] [Twarz] [Czułość wykr. uśm.].

  1. Wybrać właściwą opcję.Szeroki uśmiech
Wykrywane są szerokie uśmiechy.
Normalny uśmiech
Wykrywane są normalne uśmiechy.

Lekki uśmiech
Wykrywane są lekkie uśmiechy.