Głos z bliska

Kamera wykrywa twarz osoby i rejestruje wyraźne nagranie jej głosu.
  1. [Aparat/Mikrofon] [Mikrofon] [Głos z bliska].

  1. Wybrać właściwą opcję.


Włącz
Wykrywanie twarzy i rejestrowanie wyraźnych głosów.

Wyłącz ()
Wykrywanie twarzy i rejestrowanie wyraźnych głosów wyłączone.

Uwagi
  • Funkcji [Głos z bliska] nie można uruchomić, gdy do kamery podłączono zewnętrzny mikrofon.

  • Gdy istotne jest uzyskanie wyraźnych dźwięków bez jakichkolwiek zakłóceń, na przykład w trakcie nagrywania koncertu muzycznego, wówczas opcję [Głos z bliska] należy ustawić na [Wyłącz].

Zagadnienia pokrewne