Zoom wbud. mikrof.

Można nagrywać film z wyrazistym dźwiękiem dostosowanym do ustawienia zbliżenia.
  1. [Aparat/Mikrofon] [Mikrofon] [Zoom wbud. mikrof.].

  1. Wybrać właściwą opcję.


Wyłącz
Mikrofon nie będzie rejestrował dźwięków dostosowanych do ustawienia zoomu.

Włącz()
Mikrofon będzie rejestrował dźwięki dostosowane do ustawienia zoomu.