Autored.szum wiatru

Opisywana kamera pozwala nagrywać filmy przy wyciszonym szumie wiatru rejestrowanego przez wbudowany mikrofon. Funkcja ta automatycznie wycina z dolnego zakresu szum wiatru w zależności od jego poziomu.
  1. [Aparat/Mikrofon] [Mikrofon] [Autored.szum wiatru].

  1. Wybrać właściwą opcję.Wyłącz ()
Szum wiatru nie będzie wyciszany.
Włącz
Wyciszanie szumu wiatru.

Uwagi
  • Przy ustawieniu funkcji [Autored.szum wiatru] na [Wyłącz], funkcja Inteligentna automatyka zostaje ustawiona na [Wyłącz].

  • Funkcja [Autored.szum wiatru] nie działa, gdy do kamery jest podłączony zewnętrzny mikrofon.