Tryb audio

Istnieje możliwość zmiany formatu nagrywanego dźwięku.
  1. [Aparat/Mikrofon] [Mikrofon] [Tryb audio].

  1. Wybrać właściwą opcję.


5.1ch Surround ()
Nagrywanie dźwięku przestrzennego 5,1-kanałowego.

2ch Stereo ()
Nagrywanie dźwięku stereofonicznego 2-kanałowego.