Mój przycisk

Istnieje możliwość przypisania funkcji często używanych podczas nagrywania do jednego z Moich przycisków.
  1. [Aparat/Mikrofon] [Asysta nagrywania] [Mój przycisk].

  1. Za pomocą / wybrać opcję menu, która ma być przypisana do Mojego przycisku.

  1. Wybrać jeden z Moich przycisków, do którego ma być przypisana dana opcja menu.

  1. Wybrać .