Rozszerzona ostrość (HDR-CX730E/ CX740VE/ CX760E/ CX760VE/ PJ740VE/ PJ760E/ PJ760VE)

Istnieje możliwość mniej więcej 2,0-krotnego powiększenia środkowego fragmentu obrazu na ekranie LCD w celu sprawdzenia ostrości.
  1. [Aparat/Mikrofon] [Asysta nagrywania] [Rozszerzona ostrość].

  1. Wybrać właściwą opcję.


Wyłącz
Obrazy nie będą powiększane.

Włącz
Obrazy będą powiększane.

Uwagi
  • Mimo powiększenia obrazu w kamerze, rejestrowany jest obraz niepowiększony.

  • Obraz wysyłany do urządzenia zewnętrznego nie jest powiększony.