Ramka prow.

Można wyświetlić ramkę, aby sprawdzić, czy obiekt jest ustawiony w poziomie lub w pionie. Ustawienie celownika ramki na obiekcie umożliwia zrównoważenie kompozycji. Ramka nie jest nagrywana.
  1. [Aparat/Mikrofon] [Asysta nagrywania] [Ramka prow.].

  1. Wybrać właściwą opcję.


Wyłącz
Ramka prowadząca nie jest wyświetlana.

Włącz
Ramka prowadząca jest wyświetlana.

Uwagi
  • Zewnętrzna [Ramka prow.] wskazuje obszar wyświetlania odbiornika telewizyjnego, który nie jest zgodny z trybem wyświetlania pełnopikselowego.