Ustaw. wyświetlania

Istnieje możliwość ustawienia czasu wyświetlania ikon i wskaźników na ekranie LCD podczas nagrywania.
  1. [Aparat/Mikrofon] [Asysta nagrywania] [Ustaw. wyświetlania].

  1. Wybrać właściwą opcję.


Auto
Wyświetlanie przez około 3 sekundy. Na ekranie LCD wyświetlane są przyciski nagrywania i zbliżenia.

Włącz
Wyświetlanie ciągłe. Przyciski nagrywania i zbliżenia nie są wyświetlane na ekranie LCD.

Uwagi
  • Nie ma możliwości zmiany ustawienia czasu wyświetlania ikon i wskaźników na ekranie LCD w trybie odtwarzania.