Maksimum

Istnieje możliwość wyświetlenia obrazu na ekranie z zarysami obiektów uwydatnionymi kolorami. Funkcja ta jest przydatna przy ustawianiu ostrości. Uwydatnione zarysy nie będą rejestrowane razem z obrazem.
  1. [Aparat/Mikrofon] [Asysta nagrywania] [Maksimum].

  1. Wybrać właściwą opcję.


Wyłącz
Uwydatnione zarysy nie będą wyświetlane.

(Biały)
Uwydatnione zarysy będą wyświetlane w kolorze białym.

(Czerwony)
Uwydatnione zarysy będą wyświetlane w kolorze czerwonym.

(Żółty)
Uwydatnione zarysy będą wyświetlane w kolorze żółtym.

Uwagi
  • Zarysy mogą nie zostać uwydatnione przy słabym oświetleniu.