Jasność światła

Istnieje możliwość doboru jasności lampki wideo.
  1. [Aparat/Mikrofon] [Asysta nagrywania] [Jasność światła].

  1. Wybrać właściwą opcję.


Standard
Jasność standardowa.

Jasny
Tryb ten należy wybrać, gdy lampka wideo nie świeci wystarczająco jasno.