Wyśw. poz. dźw.

Istnieje możliwość wyboru, czy wskaźnik poziomu sygnału audio ma być wyświetlany, czy też nie.
Kształt wskaźnika poziomu sygnału audio zależy od ustawienia [Tryb audio].
  1. [Aparat/Mikrofon] [Asysta nagrywania] [Wyśw. poz. dźw.].

  1. Wybrać właściwą opcję.


Włącz
Wskaźnik poziomu sygnału audio będzie wyświetlany.

Wyłącz
Wskaźnik poziomu sygnału audio nie będzie wyświetlany.