Tryb NAGR


W przypadku nagrywania filmów w wysokiej rozdzielczości (HD) istnieje możliwość zmiany trybu nagrywania, który decyduje o jakości filmu. Od wybranego trybu nagrywania zależą czas nagrywania lub rodzaje urządzeń pamięciowych, na które można kopiować obrazy. ([Standard ] jest ustawieniem domyślnym.)
  1. [Jakość/rozm.obrazu] [Tryb NAGR].

  1. Wybrać odpowiedni trybu nagrywania.

  • Na ikonie nośnika pojawi się symbol , jeżeli filmu zarejestrowanego w wybranym trybie nagrywania nie można zapisać na tym nośniku.

Jakość obrazu

Jakość obrazu i szybkość klatek w poszczególnych trybach nagrywania można ustawić w następujący sposób. „M” np. w przypadku opcji „24M” oznacza „Mb/s”.

W przypadku wysokiej rozdzielczości obrazu (HD):
  • [50p Jakość ]: jakość 1920 1080/50p, AVC HD 28M (PS)*1

  • [Najwyż. jakość ]: jakość 1920 1080/50i lub 1920 1080/25p, AVC HD 24M (FX)

  • [Wysoka jakość ]: jakość 1920 1080/50i lub 1920 1080/25p, AVC HD 17M (FH)

  • [Standard ]: jakość 1440 1080/50i, AVC HD 9M (HQ)*2

  • [Dłuższy czas ]: jakość 1440 1080/50i, AVC HD 5M (LP)


W przypadku standardowej rozdzielczości obrazu (STD):
  • [Standard ]: jakość standardowa, standardowo STD 9M (HQ)*3

*1 Ustawienie to można wybrać tylko wówczas, gdy w pozycji [Szybkość klatek] ustawiono opcję [50p].
*2 Ustawienie domyślne.
*3 Standardowa jakość obrazu (STD) ma zawsze takie ustawienie.
Zagadnienia pokrewne
Nagrywanie filmu w standardowej rozdzielczości obrazu (STD): [HD/STD Ustawienia]