Szybkość klatek

W przypadku nagrywania filmów w wysokiej rozdzielczości (HD) istnieje możliwość wyboru szybkości klatek. W przypadku typowych nagrań zalecany jest tryb [50i]. Opcję [Szybkość klatek] należy ustawić przed ustawieniem opcji [Tryb NAGR].
  1. [Jakość/rozm.obrazu] [Szybkość klatek].

  1. Wybrać właściwą szybkość klatek.


50i
Jest to typowe ustawienie w przypadku nagrywania.

50p
To ustawienie pozwala rejestrować filmy o dwa razy większym rozmiarze pliku niż w przypadku trybu 50i gwarantując wyrazisty obraz. Do odtwarzania na telewizorze filmów zarejestrowanych przy tym ustawieniu wymagany jest odbiornik telewizyjny umożliwiający odtwarzanie filmów w formacie 50p i ustawienie w pozycji [Rozdzielczość HDMI] opcji [1080p/576p]. Jeżeli posiadany telewizor nie ma możliwości odtwarzania filmów w formacie 50p, film będzie odtwarzany w formacie 50i.

25p
Ustawienie to pozwala rejestrować filmy przypominające atmosferą obrazy kinowe. W przypadku nagrywania filmów przy tym ustawieniu wskazane jest korzystanie ze statywu.

Uwagi
  • Nośniki, na których można zapisywać obrazy, zależą od ustawionego podczas zapisu trybu nagrywania.

Zagadnienia pokrewne