HD/STD Ustawienia

Istnieje możliwość wyboru jakości obrazu nagrywanych filmów.
  1. [Jakość/rozm.obrazu] [/Ustawienia].

  1. Wybrać właściwą opcję.


Jakość HD
Filmy będą nagrywane w wysokiej rozdzielczości (HD).

Jakość STD
Filmy będą nagrywane w standardowej rozdzielczości (STD). To ustawienie jest zgodne z większością urządzeń odtwarzających.

Uwagi
  • W przypadku odtwarzania lub edycji filmów, tylko filmy w wybranej jakości obrazu będą wyświetlane w kamerze.