x.v.Color

Istnieje możliwość przechwycenia szerszego zakresu kolorów. Dzięki temu wspaniałe kolory kwiatów i turkusowy kolor morza będą wierniej odtwarzane. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora.
  1. [Jakość/rozm.obrazu] [x.v.Color].

  1. Wybrać właściwą opcję.


Wyłącz
Obrazy są rejestrowane przy zwykłym zakresie kolorów.

Włącz ()
Ustawienie to należy wybrać, jeżeli nagrane filmy będą odtwarzane na ekranie odbiornika TV zgodnego z systemem x.v.Color.

Uwagi
  • W przypadku odtwarzania filmu nagranego z użyciem tej funkcji [Włącz] na ekranie odbiornika TV niezgodnego z funkcją x.v.Color kolory mogą być odtwarzane nieprawidłowo.