Scenariusz

Istnieje możliwość wyświetlenia zapisanego Scenariusza z Zaznaczenia.
  1. [Funkcja Odtwarzania] [Scenariusz].

  1. Wybrać odpowiedni scenariusz.

Zagadnienia pokrewne