Kasuj


  1. [Edycja/Kopiuj] [Kasuj].

  1. Wybrać odpowiednie ustawienie ([Wiele obrazów] lub [Wsz. w Wydarzeniu]).


Wiele obrazów
Wybrać rodzaj obrazów do usunięcia, dodać znaczniki wyboru do wybranych obrazów, po czym wybrać .

Wsz. w Wydarzeniu
Istnieje możliwość jednoczesnego usunięcia wszystkich obrazów z wybranego dnia.
Za pomocą przycisków / wybrać datę obrazów do usunięcia, po czym wybrać .

Usuwanie fragmentu filmu

Film można podzielić i usunąć zbędny fragment.
Uwagi
  • Nie ma możliwości przywrócenia usuniętych obrazów. Ważne filmy i zdjęcia należy wcześniej zapisać.

  • W trakcie usuwania obrazów nie wolno odłączać od kamery akumulatora lub zasilacza sieciowego. Może w ten sposób dojść do uszkodzenia nośnika zapisu.

  • W trakcie usuwania obrazów z karty pamięci nie wolno wyciągać karty.

  • Usunięcie filmów/zdjęć wykorzystanych w zapisanych scenariuszach spowoduje usunięcie tych scenariuszy.

Zagadnienia pokrewne
Anulowanie wyboru: [Chroń]
Dzielenie filmu: Dzielenie filmu