Chroń


Zabezpieczenie filmów i zdjęć pozwala uniknąć ich przypadkowego usunięcia.
Na chronionych obrazach będzie wyświetlany symbol .
  1. [Edycja/Kopiuj] [Chroń].

  1. Wybrać odpowiednie ustawienie ([Wiele obrazów] lub [Ust. wsz. w Wydarz.]).


Wiele obrazów
Wybrać rodzaj obrazów do zabezpieczenia, dodać znaczniki wyboru do wybranych obrazów, po czym wybrać .
  • Można zaznaczyć kilka obrazów.

  • Aby usunąć ochronę obrazu, wystarczy zaznaczyć obraz za pomocą i usunąć znacznik .


Ust. wsz. w Wydarz.
Istnieje możliwość jednoczesnego zabezpieczenia wszystkich obrazów z wybranego dnia.
Za pomocą przycisków / wybrać datę obrazów do zabezpieczenia, po czym wybrać .
  • Nie ma można zaznaczyć kilku dat.


Anulowanie ochrony wydarzenia

Istnieje możliwość jednoczesnego usunięcia ochrony wszystkich obrazów z wybranego dnia.
W punkcie 2 powyżej wybrać [Usuń wsz. w Wydarz.], zaznaczyć datę obrazów do usunięcia ochrony korzystając z przycisków /, a następnie dotknąć .