Kopiuj

Istnieje możliwość kopiowania obrazów przechowywanych na nośniku zapisu kamery. Oryginalny obraz nie jest usuwany po zakończeniu operacji kopiowania.
 • HDR-CX740VE/ CX760E/ CX760VE/ PJ710VE/ PJ720E/ PJ740VE/ PJ760E/ PJ760VE
  Po wybraniu polecenia [Kopiuj] pojawi się monit o wybranie lokalizacji źródłowej i lokalizacji docelowej dla kopiowanych obrazów. Wybrać właściwą opcję.

 • HDR-CX730E
  Obrazy przechowywane na nośniku zapisu kamery można kopiować na zewnętrzne urządzenie pamięciowe.

 1. Nacisnąć przycisk (Podgląd obrazów).

 1. [Edycja/Kopiuj] [Kopiuj].

 1. Wybrać odpowiednie ustawienie ([Wiele obrazów] lub [Wsz. w Wydarzeniu]).


Wiele obrazów
Wybrać rodzaj obrazów do skopiowania, dodać znaczniki wyboru do wybranych obrazów, po czym wybrać .
 • Można zaznaczyć kilka obrazów.


Wsz. w Wydarzeniu
Istnieje możliwość jednoczesnego skopiowania wszystkich obrazów z wybranego dnia. Wybrać rodzaj obrazów do skopiowania, za pomocą / wybrać datę obrazów do skopiowania, po czym wybrać .
 • Nie ma można zaznaczyć kilku dat.

Uwagi
 • Opcję [Kopiuj] można wybrać tylko wówczas, gdy kamera znajduje się w trybie odtwarzania. Nacisnąć (Podgląd obrazów) i wybrać kolejno: [Edycja/Kopiuj] [Kopiuj].

 • W przypadku nagrywania obrazu na karcie pamięci po raz pierwszy, należy utworzyć plik bazy danych obrazów, wybierając kolejno: [Konfiguracja] [Ustawienia nośnika] [Napr. danych obrazu] [Karta pamięci].

 • Kamerę należy podłączyć do gniazda elektrycznego za pośrednictwem zasilacza sieciowego, aby podczas kopiowania nie doszło do rozładowania akumulatora.

 • Obrazów przechowywanych na karcie pamięci nie można skopiować do pamięci wewnętrznej kamery (HDR-CX740VE/ PJ740VE).

Zagadnienia pokrewne