Kopia bezpośrednia

Gdy kamera jest podłączona do zewnętrznego urządzenia pamięciowego (urządzenia pamięciowego USB), można ręcznie zapisać obrazy na tym urządzeniu. Operację tę można wykonać, gdy w kamerze wyświetlany jest podgląd wydarzeń na zewnętrznym urządzeniu pamięciowym.
  1. Nacisnąć przycisk (Podgląd obrazów).

  1. [Edycja/Kopiuj] [Kopia bezpośrednia].

  1. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie LCD.

Zagadnienia pokrewne