Informacja o nośniku

Istnieje możliwość sprawdzenia pozostałego czasu nagrywania filmów oraz orientacyjnej ilości wolnego i zajętego miejsca na nośniku zapisu.
  1. [Konfiguracja] [Ustawienia nośnika] [Informacja o nośniku].

  1. Wybrać nośnik zapisu, o którym informacje mają być wyświetlone.

Uwaga
  • Ze względu na obszar zarządzania plikami wykorzystana ilość miejsca nie jest nigdy równa 0 %, nawet po użyciu funkcji [Format]. [Szczegóły]

Zagadnienia pokrewne