Format


Formatowanie polega na usunięciu wszystkich filmów i zdjęć w celu odzyskania wolnego miejsca dostępnego dla operacji nagrywania.
 1. [Konfiguracja] [Ustawienia nośnika] [Format].

 1. Wybrać nośnik zapisu do sformatowania, po czym wybrać .

Uwagi
 • Kamera powinna być podłączona do gniazda elektrycznego za pośrednictwem dostarczonego zasilacza sieciowego. [Szczegóły]

 • Aby uniknąć utraty ważnych obrazów, należy je zapisać przed sformatowaniem nośnika zapisu.

 • Usunięte zostaną również zabezpieczone filmy i zdjęcia.

 • Gdy wyświetlana jest informacja [Wykonywanie...], nie wolno wykonywać poniższych czynności.

 • Otwierać/zamykać ekranu LCD.

 • Obsługiwać przycisków na kamerze.

 • Wyciągać karty pamięci z kamery.

 • Odłączać zasilacza sieciowego.

Zapobieganie odzyskaniu danych z pamięci wewnętrznej (HDR-CX740VE/ CX760E/ CX760VE/ PJ710VE/ PJ720E/ PJ740VE/ PJ760E/ PJ760VE)

Przed pozbyciem się lub przekazaniem kamery innej osobie, wskazane jest użycie funkcji [Opróżnij], aby zapobiec wyciekowi osobistych danych.
Po wybraniu pamięci wewnętrznej na ekranie [Format], wybrać [Opróżnij].
 • Z funkcji [Opróżnij] nie można korzystać bez podłączenia zasilacza sieciowego do gniazda elektrycznego.

 • W celu uniknięcia utraty ważnych obrazów należy je zapisać na komputerze lub innym urządzeniu przed uruchomieniem operacji [Opróżnij].

 • Należy odłączyć wszystkie przewody oprócz zasilacza sieciowego. Podczas tej operacji nie wolno odłączać zasilacza sieciowego.

 • Podczas usuwania danych należy chronić kamerę przed drganiami lub wstrząsami.

 • Na ekranie LCD można sprawdzić czas potrzebny na usunięcie danych.

 • W przypadku przerwania operacji [Opróżnij] w trakcie wyświetlania komunikatu [Wykonywanie...] należy ją dokończyć przy użyciu funkcji [Format] lub [Opróżnij] przy następnym użyciu kamery.