Numer pliku

Istnieje możliwość wyboru sposobu przypisywania zdjęciom numerów plików.
  1. [Konfiguracja] [Ustawienia nośnika] [Numer pliku].

  1. Wybrać właściwą opcję.


Seria
Zdjęciom są przypisywane kolejne numery plików.
Numer pliku zwiększa się po każdorazowym zarejestrowaniu zdjęcia. Nawet po zmianie karty pamięci kolejność numeracji plików nie ulega zmianie.

Resetuj
Pliki są numerowane kolejno począwszy od najwyższego numeru pliku na nośniku zapisu.
Po zmianie karty pamięci pliki są numerowane od początku. Każda karta pamięci ma własną numerację.