Pobierz muzykę (HDR-CX760E/ CX760VE/ PJ710VE/ PJ720E/ PJ760E/ PJ760VE)

Po podłączeniu kamery do komputera istnieje możliwość przesyłania do kamery plików muzycznych z płyt Audio CD lub plików MP3. Do przesyłania plików muzycznych używać oprogramowania „Music Transfer”.
  1. [Konfiguracja] [Ustaw. odtwarzania] [Pobierz muzykę].

  1. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Szczegółowe informacje w pomocy programu „Music Transfer”.