Opróżnij muzykę (HDR-CX760E/ CX760VE/ PJ710VE/ PJ720E/ PJ760E/ PJ760VE)

Istnieje możliwość usunięcia wszystkich plików muzycznych zapisanych w kamerze.
  1. [Konfiguracja] [Ustaw. odtwarzania] [Opróżnij muzykę].

  1. Wybrać [OK] lub [Anuluj].

Uwagi
  • Usunięcie plików muzycznych poleceniem [Opróżnij muzykę] spowoduje również usunięcie muzyki zapisanej fabrycznie w kamerze.