Typ TV

W przypadku niektórych odbiorników telewizyjnych podczas odtwarzania filmów i zdjęć konieczna jest zamiana sygnału na sygnał obsługiwany przez podłączony telewizor. Nagrane filmy i zdjęcia są odtwarzane zgodnie z poniższymi ilustracjami.
  1. [Konfiguracja] [Połączenia] [Typ TV].

  1. Wybrać właściwą opcję.


16:9
Tę opcję należy wybrać, gdy filmy będą wyświetlane na ekranie telewizora 16:9 (panoramicznego).
Filmy i zdjęcia nagrane w trybie 16:9 (panoramicznym)
Filmy i zdjęcia nagrane w trybie 4:3

4:3
Tę opcję należy wybrać, gdy filmy i zdjęcia będą wyświetlane na ekranie zwykłego telewizora 4:3.
Filmy i zdjęcia nagrane w trybie 16:9 (panoramicznym)
Filmy i zdjęcia nagrane w trybie 4:3

Uwagi
  • Stosunek krawędzi poziomej do krawędzi pionowej obrazu w przypadku filmów w wysokiej rozdzielczości (HD) wynosi 16:9.