Rozdzielczość HDMI

Wybór wyjściowej rozdzielczości obrazu w przypadku podłączenia kamery do telewizora za pośrednictwem przewodu HDMI.
  1. [Konfiguracja] [Połączenia] [Rozdzielczość HDMI].

  1. Wybrać właściwą opcję.


Auto
Zwykłe ustawienie (automatycznie wysyłany jest sygnał zgodny z posiadanym odbiornikiem telewizyjnym).

1080p/576p
Filmy w formacie wysokiej rozdzielczości (HD) będą wysyłane w formie sygnału 1080p, a filmy w formacie standardowej rozdzielczości (STD) - w formie sygnału 576p.
Ustawienie to należy wybrać w przypadku oglądania filmów zarejestrowanych przy ustawieniu [50p] w pozycji [Szybkość klatek] na telewizorze zgodnym z trybem 50p.

1080i/576i
Filmy w formacie wysokiej rozdzielczości (HD) będą wysyłane w formie sygnału 1080i, a filmy w formacie standardowej rozdzielczości (STD) - w formie sygnału 576i.

720p/576p
Filmy w formacie wysokiej rozdzielczości (HD) będą wysyłane w formie sygnału 720p, a filmy w formacie standardowej rozdzielczości (STD) - w formie sygnału 576p.

576p
Wysyłany jest sygnał 576p.

576i
Wysyłany jest sygnał 576i.

Uwagi
  • Jeżeli opcję [Szybkość klatek] ustawiono na [50p], a opcję [Rozdzielczość HDMI] ustawiono na [720p/576p] lub [576p], wówczas podczas nagrywania nie można wysyłać sygnałów HDMI.