STER. PRZEZ HDMI (Sterowanie przez HDMI)

W przypadku podłączenia kamery do telewizora zgodnego z funkcją „BRAVIA” Sync za pośrednictwem przewodu HDMI, filmy z kamery można odtwarzać kierując pilota od telewizora w stronę odbiornika TV. [Szczegóły]
  1. [Konfiguracja] [Połączenia] [STER. PRZEZ HDMI].

  1. Wybrać właściwą opcję.


Włącz
Kamerę można obsługiwać z poziomu pilota telewizora.

Wyłącz
Kamery nie można obsługiwać z poziomu pilota telewizora.