Połączenie USB

Opcję tę należy wybrać, gdy na ekranie LCD nie pojawia się opcja [Wybór USB] nawet po podłączeniu kamery do urządzenia zewnętrznego za pośrednictwem przewodu USB.
  1. [Konfiguracja] [Połączenia] [Połączenie USB].