Ust. połączenia USB

Istnieje możliwość ustawienia trybu transmisji przez magistralę USB w przypadku podłączenia kamery do komputera lub innego urządzenia USB.
  1. [Konfiguracja] [Połączenia] [Ust. połączenia USB].

  1. Wybrać właściwą opcję.


Auto
Kamera automatycznie dobierze najbardziej optymalny tryb transmisji danych przez magistralę USB w zależności od podłączonego urządzenia.

MTP
Jest to tryb transmisji danych przez magistralę USB zgodny z pewnymi rodzajami komputerów.

Mass Storage
Jest to tryb transmisji danych przez magistralę USB zgodny z wieloma rodzajami urządzeń USB.

Uwagi
  • Po podłączeniu kamery do innych urządzeń z wykorzystaniem trybu [MTP], filmy nagrane z tą samą jakością obrazu co aktualnie wybrana (wybrana z poziomu menu [/Ustawienia]) można wyświetlić wyłącznie na podłączonym urządzeniu.

  • Po podłączeniu kamery do urządzenia zewnętrznego z wykorzystaniem trybu [MTP], pliki filmowe będą wyświetlane wraz z datą ich nagrania, jednakże pewnych informacji, np. informacji o regionie, znajdujących się w plikach filmowych nie można wyświetlić na podłączonym urządzeniu. Do importowania obrazów z kamery do komputera należy używać wbudowanego oprogramowania „PlayMemories Home”.

  • Jeżeli po podłączeniu kamery do komputera z systemem Windows 7 nie pojawia się okno „Device Stage*”, należy w pozycji [Ust. połączenia USB] ustawić [Auto].

* „Device Stage” to menu systemu Windows 7 służące do zarządzania podłączonymi do komputera urządzeniami (kamerą, aparatem itp.).