Ustawienia USB LUN

Poprawianie zgodności z urządzeniami zewnętrznymi przez ograniczenie funkcji połączenia USB.
  1. [Konfiguracja] [Połączenia] [Ustawienia USB LUN].

  1. Wybrać właściwą opcję.


Wiele
To ustawienie jest zalecane przy zwykłych operacjach.

Jeden
Z tego ustawienia należy korzystać tylko wówczas, gdy występują problemy z nawiązaniem połączenia z urządzeniem zewnętrznym.

Uwagi
  • Przed przystąpieniem do instalacji wbudowanego oprogramowania „PlayMemories Home” na komputerze, w pozycji [Ustawienia USB LUN] należy ustawić opcję [Wiele].