Wypalanie płyty

  1. [Konfiguracja] [Połączenia] [Wypalanie płyty].

  1. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.